Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Latest news

 • -

  Aantal peuters in Leiden gedaald

  Het totaal aantal peuters (0 t/m 3 jarigen) in Leiden is de afgelopen jaren gedaald van 4.705 in begin 2017 tot 3.967 eind 2021. Dit is één van de bevindingen uit het feitenblad Peuters in Leiden

 • -

  Veiligheidsmonitor 2021 op LeideninCijfers

  Op de website LeideninCijfers zijn de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021 gezet. Deze landelijke enquête wordt eens per twee jaar gehouden. Er zijn zes thema’s: leefbaarheid, overlast, veiligheidsgevoel, slachtofferschap, politie en burger en preventie. 

 • -

  Klanten positief over dienstverlening Werk & Inkomen

  Om de dienstverlening te verbeteren heeft de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Leiden hun klanten gevraagd naar hun ervaringen met de dienstverlening van de afdeling. Van alle 3935 klanten hebben 439 mensen (11%) de vragenlijst volledig ingevuld. 

 • -

  Gebruik kinderenopvang in 2020 afgenomen, behalve onder laagste inkomensgroepen

  Het aantal kinderen dat in 2020 in Leiden gebruik maakt van kinderopvang is voor het eerst in jaren gedaald. Terwijl er in 2019 nog 6.580 kinderen naar de opvang gingen, maken er in 2020 nog maar 6.480 kinderen gebruik van kinderopvang.

 • -

  Monitor over leefbaarheid in alle buurten en wijken

  Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de Leefbaarometer 3.0 (met 2 a’s) gepubliceerd. Met behulp van de Leefbaarometer kan de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden.

 • -

  Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen nu in een dashboard

  Bij de verkiezing voor de gemeenteraad, die op 14, 15 en 16 maart werd gehouden, is GroenLinks in Leiden de grootste partij geworden. Op Leiden in Cijfers is nu een dashboard gepubliceerd dat een overzicht geeft van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen vanaf 1931 (stemmen, zetelverdeling en opkomst). 

 • -

  Bevolkingsprognose van Leiden: stijging naar 143.000 inwoners

  De bevolking van Leiden stijgt de komende jaren flink, maar de groei vlakt daarna af. Het percentage ouderen stijgt tot 19% in 2040 (16% nu). Dat blijkt uit een prognose die Onderzoek & Data heeft gemaakt met software en advies van Pronexus.

 • -

  Bijna een kwart van de Leidenaren is ‘welvarend, met een eigen woning'

  Het CBS Urban Data Center/Leiden071 heeft voor de tweede keer de inwoners van Leiden in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in negen inwonersprofielen op basis van meer dan 20 demografische, sociaaleconomische en woningkenmerken. Dit keer met gegevens over 2019.

News archive