Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Latest news

 • -

  Eerste versie monitor sociale impact corona gepubliceerd

  De gezondheidscrisis door het coronavirus heeft grote economische en sociale gevolgen. Dit is zichtbaar en voelbaar in de stad en maakt dat de gemeente Leiden eind 2020 is gestart met het in beeld brengen van de sociale impact van corona op de mensen en de stad, om hier gericht mee aan de slag te gaan. 

 • -

  Italiaans meest voorkomende buitenlandse nationaliteit

  Wist je dat 11,6% van de Leidenaren een niet-Nederlandse nationaliteit heeft en dat de meest voorkomende buitenlandse nationaliteit Italiaans is? Wist je dat 32,2% van de Leidenaren een migratieachtergrond heeft? 

 • -

  Inkomen van huishoudens met koophuis twee keer zo hoog als met huurhuis

  Huishoudens in Leiden met een koopwoning hebben een gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen van € 60.600 en die in een huurwoning ontvangen gemiddeld € 28.700. 

 • -

  Studenten en starters verhuizen vaak naar Den Haag en Amsterdam

  Het verhuizingendashboard van het CBS laat de verhuisbewegingen van personen tussen en binnen gemeenten zien op een interactieve kaart. De kaarten geven niet alleen een beeld van de algemene verhuisstromen, maar ook van die van specifieke doelgroepen, zoals jonge gezinnen, middeninkomens of studenten.

 • -

  Voor het eerst cijfers over economische groei in Leiden beschikbaar

  De sector ‘Niet-commerciële dienstverlening’ is in Leiden relatief groot en de ‘Commerciële dienstverlening’ relatief klein. Voor het eerst is het nu mogelijk om dit te meten in euro’s in plaats van alleen in aantal werknemers. 

 • -

  Leiden scoort hoog én laag op brede welvaart

  Het CBS heeft voor het eerst de brede welvaart gemeten op regionaal niveau. In de monitor worden 48 indicatoren gebruikt die tezamen een breder beeld geven van de staat en ontwikkeling van de regionale samenleving dan alleen economische indicatoren.

 • -

  Atlas voor Gemeenten: 5e plaats voor sportdeelname in Leiden

  De Atlas voor Gemeenten neemt jaarlijks de 50 grootste gemeenten onder de loep: voor 50 indicatoren presenteren ze ranglijsten. Daarnaast is er jaarlijks een ander thema: dit keer is dat sport. Leiden scoort goed op de ‘sportindicatoren’ die gaan over sportdeelname (5e), ziektekosten en bijvoorbeeld overgewicht. Op het aanbod van sport scoren we minder positief (40e).

 • -

  Alle 165 indicatoren op website Leiden in Cijfers

  Onlangs heeft de Leidse gemeenteraad de meerjarenbegroting voor de periode 2021 – 2024 vastgesteld. In de begroting gaat het veel over ‘geld’ maar ook over inhoud.

News archive