Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Latest news

 • -

  Sustainable Development Goals onderzocht in LeidenPanel

  Uit onderzoek van het LeidenPanel blijkt dat maar liefst 66% van de ondervraagden een bijdrage levert in Leiden aan één of meer van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

 • -

  Ontwikkelingen in het sociaal domein in beeld

  Monitor Sociaal Domein 2021 is beschikbaar voor Leiden. In deze monitor zijn indicatoren opgenomen zoals het gebruik van voorzieningen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. 

 • -

  Leiden blijft internationale kennisstad ondanks corona

  Zelfs tijdens de covid-19 pandemie is en blijft Leiden een internationale kennisstad. Dit is terug te zien in de nieuwste Monitor Internationalisering 2021

 • -

  Resultaten Stads- en Wijkenquête 2021 zijn beschikbaar

  De Stads- en Wijkenquête is een onderzoek dat de gemeente Leiden dit jaar voor de 16e keer heeft uitgevoerd en waarbij bijna 2.450 Leidenaren hun mening of ervaring hebben gedeeld over ca. 50 verschillende onderwerpen.

 • -

  Trends in Leiden

  Voor de tweede keer, en dit keer als bijlage bij de Strategische Verkenningen: de nieuwe Trends in Leiden zijn beschikbaar. Hierin worden belangrijke ontwikkelingen in Leiden weergegeven.

 • -

  Filmpje en Feitenblad over geactualiseerd dashboard Leidse armoedescan

  Het CBS heeft een groot aantal interactieve dashboards, soms zelfs op gemeenteniveau, gemaakt. Eén daarvan is de Armoedescan. Het Leidse UDC (samenwerking met het CBS) heeft aan de wieg van deze Armoedescan gestaan. 

 • -

  Cliënten Wmo waarderen de gemeente ondanks corona positief

  Gemeenten zijn verplicht om ieder jaar een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren onder cliënten van de Wmo. De resultaten over het jaar 2020 zijn in Leiden over bijna de gehele linie iets lager dan het vorig jaar, maar duidelijk hoger dan het gemiddelde in de periode 2015 – 2020. 

 • -

  Energiearmoede in cijfers

  De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om binnen haar gemeentes energiearmoede aan te pakken en te voorkomen. Een onderdeel hiervan is dat TNO en CBS samen verschillende indicatoren hebben ontwikkeld die inzicht geven in de verschillende manieren waarop energiearmoede gedefinieerd en gemeten kan worden. Deze zijn nu voor alle gemeenten van de provincie, dus ook voor Leiden, op wijk- en buurtniveau beschikbaar. 

News archive