Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Latest news

 • -

  Verhuizende ouderen gaan vaak naar Leiderdorp

  Het Dashboard Verhuizingen op de kaart 2020 laat de verhuisbewegingen zien van personen van 18 jaar of ouder voor de jaren 2017 tot en met 2020. Waar komen de mensen vandaan die in Leiden komen wonen? Vestigen de vertrekkers zich in buurgemeenten of kiezen ze voor een verder weg gelegen gemeente of zelfs het buitenland? Wat is de invloed van de coronacrisis in 2020?

 • -

  Wijk- en buurtcijfers GGD gezondheidsmonitor 2020 beschikbaar

  De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt uitgevoerd door GGD’en in samenwerking met RIVM en CBS. Deze Gezondheidsmonitor geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder en vindt elke vier jaar plaats. 

 • -

  Atlas voor Gemeenten: Leiden vergeleken met andere stedelijke gemeenten

  In de Atlas voor Gemeenten worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. Het is een nuttig instrument om de positie van Leiden te vergelijken met de andere stedelijke gemeenten. 

 • -

  Nieuwe cijfers over arbeidsdeelname, internationale studenten en inwoneraantal

  De databank van de website Leiden in Cijfers wordt regelmatig aangevuld met actuele gegevens. De afgelopen weken zijn er nieuwe cijfers verschenen.

 • -

  Corona-effecten zichtbaar in statistieken: minder treinreizigers, bioscoopbezoek en hotelovernachtingen

  Nu er steeds meer statistieken beschikbaar komen over de periode na maart 2020, wordt duidelijk dat op verschillende terreinen grote verschuivingen hebben plaatsgevonden. De vraag is natuurlijk hoe het in 2021 en daarna gaat uitpakken.

 • -

  Duurzaamheidsmonitor 2021 voor Nederland

  Newcom Research & Consultancy heeft ruim tweeduizend Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd over duurzaamheid. Wat betekent dit voor ‘de gewone burger’, hoe kijkt men er tegenaan en welke typen kunnen we daarin onderscheiden? 

 • -

  Sustainable Development Goals onderzocht in LeidenPanel

  Uit onderzoek van het LeidenPanel blijkt dat maar liefst 66% van de ondervraagden een bijdrage levert in Leiden aan één of meer van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

 • -

  Ontwikkelingen in het sociaal domein in beeld

  Monitor Sociaal Domein 2021 is beschikbaar voor Leiden. In deze monitor zijn indicatoren opgenomen zoals het gebruik van voorzieningen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. 

News archive