Leiden in cijfers

B&W maken beloften waar: oneens

Stelling: Burgemeester en wethouders maken hun beloften waar