Leiden in cijfers

Studenten wetenschappelijk onderwijs

stand per 1 oktober, studenten aan in Leiden gevestigde onderwijsinstellingen