Leiden in cijfers

Agressief rijgedrag (% veel overlast)

Er volgt nu een aantal vormen van overlast die in uw buurt zouden kunnen voorkomen. Kunt u telkens aangeven of dit in uw buurt voorkomt en zo ja, in welke mate u hier zelf overlast van ervaart? Agressief gedrag in het verkeer