Leiden in cijfers

Dronken mensen op straat (% veel overlast)

Er volgt nu een aantal vormen van overlast die in uw buurt zouden kunnen voorkomen. Kunt u telkens aangeven of dit in uw buurt voorkomt en zo ja, in welke mate u hier zelf overlast van ervaart? Dronken mensen op straat