Leiden in cijfers

Sociale overlast (% veel overlast)

Percentage personen dat heeft aangegeven veel overlast te ervaren op één of meer van de onderliggende items: - dronken mensen op straat - mensen die op straat worden lastiggevallen - drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops -