Leiden in cijfers

Verkeersoverlast (% veel overlast)

Percentage personen dat heeft aangegeven veel overlast te ervaren op één of meer van de onderliggende items: - agressief gedrag in het verkeer - te hard rijden - parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte