Leiden in cijfers

Behoorlijk wat tot zeer ernstig drijfvuil

Deze variabele is een optelling van de categorieen 'behoorlijk wat', 'ernstig' en 'zeer ernstig' op de vraag: In hoeverre ervaart u in uw eigen buurt drijfvuil?