Leiden in cijfers - Behoorlijk wat tot zeer ernstig drijfvuil

Leiden in cijfers

Behoorlijk wat tot zeer ernstig drijfvuil

Deze variabele is een optelling van de categorieen 'behoorlijk wat', 'ernstig' en 'zeer ernstig' op de vraag: In hoeverre ervaart u in uw eigen buurt drijfvuil?