Leiden in cijfers - Behoorlijk wat tot zeer ernstig onkruid

Leiden in cijfers

Behoorlijk wat tot zeer ernstig onkruid

Deze variabele is een optelling van de categorieen 'behoorlijk wat', 'ernstig' en 'zeer ernstig' op de vraag: In hoeverre ervaart u in uw eigen buurt onkruid?