Leiden in cijfers

Percentage eens met 'De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks'

Percentage inwoners dat het eens of helemaal eens is met de stelling 'De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks'