Leiden in cijfers

Percentage eens met 'Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen.'

Percentage inwoners dat het eens of helemaal eens is met de stelling 'Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen.'