Leiden in cijfers

Percentage eens met 'Ik heb veel contact met andere buurtbewoners.'

Percentage inwoners dat het eens of helemaal eens is met de stelling 'Ik heb veel contact met andere buurtbewoners.'