Leiden in cijfers

Percentage eens met 'Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt.'

Percentage inwoners dat het eens of helemaal eens is met de stelling 'Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt.'