Leiden in cijfers

Vestigingen SBI B Winning van delfstoffen

stand per 1 januari