Leiden in cijfers

Vestigingen SBI E Waterbedrijven en afvalbeheer

stand per 1 januari