Leiden in cijfers

Verbruik gas in mln kg CO2 - particulier

Gasverbruik door particulieren (huishoudens) uitgedrukt in miljoenen kg CO2