Leiden in cijfers

Verbruik gas in mln m3 - zakelijk

Gasverbruik door bedrijven (zakelijk) uitgedrukt in miljoenen m3