Leiden in cijfers

Slachtofferschap geweld totaal

Persoonlijk slachtofferschap geweld. De delicten worden hier niet verder uitgesplitst omdat de percentages daarvoor te klein zijn.