Leiden in cijfers

Slachtofferschap vermogensdelicten totaal

Persoonlijk slachtoffer vermogensdelicten. Dit kan worden uitgesplitst in woninginbraak (incl. poging), diefstal uit of vanaf auto, autodiefstal, diefstal ander motorvoertuig, fietsdiefstal, zakkenrollerij en beroving (incl. poging) en overige diefstal.