Leiden in cijfers

Loopt of rijdt vaak om om onveilige plekken te vermijden

Komt het wel eens voor dat u in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden?