Leiden in cijfers

Eens met de stelling 'Politie biedt burgers in deze buurt bescherming'

Kunt u voor de volgende uitspraken over het functioneren van de politie in de buurt aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming.