Leiden in cijfers

Eens met de stelling 'Je ziet politie te weinig in de buurt'

Kunt u voor de volgende uitspraken over de beschikbaarheid van de politie in de buurt aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? Je ziet de politie in de buurt te weinig.