Leiden in cijfers

Fietsendiefstal per 1.000 inwoners