Leiden in cijfers

Diefstal overige vervoermiddelen per 1.000 inwoners