Leiden in cijfers

Vermogensmisdrijven per 1.000 inwoners