Leiden in cijfers

Vernielingen totaal per 1.000 inwoners