Leiden in cijfers

Misdrijven tegen openbare orde en gezag per 1.000 inwoners