Leiden in cijfers

Overige gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners