Leiden in cijfers

Gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners