Leiden in cijfers

Misdrijven totaal per 1.000 inwoners