Leiden in cijfers

Gestandaardiseerd inkomen, quintiel2

Particuliere huishoudens exclusief studenten