Leiden in cijfers

Gestandaardiseerd inkomen, quintiel3

Particuliere huishoudens exclusief studenten