Leiden in cijfers

Gestandaardiseerd inkomen, quintiel4

Particuliere huishoudens exclusief studenten