Leiden in cijfers

Bruto arbeidsparticipatie 15-24 jarigen