Leiden in cijfers

Bruto arbeidsparticipatie 25-44 jarigen