Leiden in cijfers

Bruto arbeidsparticipatie totaal