Leiden in cijfers

Totaal aantal niet-woningen

Aantal vastgoedobjecten niet zijnde een woning op 1 januari