Leiden in cijfers

Nieuwbouw niet-woningen

Aantal niet-woningen dat in het betreffende jaar aan de voorraad is toegevoegd als gevolg van nieuwbouw