Leiden in cijfers

Overige toevoeging niet-woningen

Aantal niet-woningen dat in het betreffende jaar aan de voorraad is toegevoegd als gevolg van een andere reden dan nieuwbouw