Leiden in cijfers

Saldo niet-woningen

Saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan en correcties op de voorraad niet-woningen