Leiden in cijfers

Gesloopte niet-woningen

Aantal niet-woningen dat in het betreffende jaar aan de voorraad is onttrokken als gevolg van sloop