Leiden in cijfers

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen