Leiden in cijfers

Overige onttrekkingen woningen

Aantal woningen dat in het betreffende jaar aan de voorraad is onttrokken als gevolg van een andere reden dan sloop