Leiden in cijfers

Overige toevoeging woningen

Aantal woningen dat in het betreffende jaar aan de voorraad is toegevoegd als gevolg van een andere reden dan nieuwbouw