Leiden in cijfers

Saldo woningen

Saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan en correcties op de woningvoorraad