Leiden in cijfers - Gesloopte woningen

Leiden in cijfers

Gesloopte woningen

Aantal woningen dat in het betreffende jaar aan de voorraad is onttrokken als gevolg van sloop