Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeksbank

Rapportage Sport en gezondheid 2019

Uitkomsten van een enquête onder inwoners en verenigingen

28-05-2019 / - Zorg, gezondheid en sport / 11 pages / 319 kB

Cliëntervaringsonderzoek WMO 2018

Onderzoek onder gebruikers van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

04-09-2019 / - Zorg, gezondheid en sport / 2 pages / 100 kB

Monitor sociaal domein 2018

Gegevens over gebruik van de Jeugdwet, Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning

02-11-2018 / - Zorg, gezondheid en sport / 27 pages / 924 kB

KISS rapportage gemeente Leiden 2017

Analyse van aantallen leden van sportverenigingen door NOC*NSF

15-03-2019 / - Zorg, gezondheid en sport / 42 pages / 959 kB

Stapeling in Leidse wijken en buurten 2017 - rapportage

Onderzoek uitgevoerd door het Urban Data Center Leiden071

29-03-2019 / - Zorg, gezondheid en sport / 11 pages / 982 kB

Stapeling in Leidse wijken en buurten 2017 - tabellen

Onderzoek uitgevoerd door het Urban Data Center Leiden071

16-11-2018 / - Zorg, gezondheid en sport / 8 pages / 735 kB

Stapeling in Leidse wijken en buurten 2017 - vergelijkingstool

Onderzoek uitgevoerd door het Urban Data Center Leiden071

29-03-2019 / - Zorg, gezondheid en sport / 17 pages / 2159 kB

Cliëntervaringsonderzoek WMO 2017

Onderzoek onder gebruikers van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

13-07-2018 / - Zorg, gezondheid en sport / 2 pages / 80 kB

Cliëntervaringsonderzoek WMO 2016

Onderzoek onder de gebruikers van Wet Maatschappelijke Ondersteuning

19-07-2017 / - Zorg, gezondheid en sport / 1 page / 51 kB

Cliëntervaringsonderzoek WMO 2015

Onderzoek onder gebruikers van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

18-07-2016 / - Zorg, gezondheid en sport / 1 page / 223 kB

Kwalitatief onderzoek WMO 2017

Interviews met klanten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

21-08-2018 / - Zorg, gezondheid en sport / 4 pages / 225 kB

Gezondheid van Leidenaren 2016

Uitkomsten van de GGD-gezondheidspeiling

19-09-2017 / - Zorg, gezondheid en sport / 10 pages / 815 kB

Sportverenigingsmonitor 2016

Uitkomsten van een enquête onder Leidse sportverenigingen

24-11-2017 / - Zorg, gezondheid en sport / 12 pages / 1152 kB